Food Ingredients

Sweet Almond

SKU: AC-25954 Categories: ,
Product Code AC-25954
CAS Number 90320-37-9
ECHA Number 291-063-5

Synonyms

Almonds - Blanched Almonds - Blanched Sliced Almonds - Blanched Slivered Almonds - Natural Sliced Almonds - Whole Amygdalus Communis Amygdalus Communis Linn. Var. Dulcis Prunus Amygdalus Dulcis Prunus Amygdalus Var. Dulcis Prunus Dulcis