Cosmetics

Berberis Vulgaris Root Extract

SKU: AC-353 Categories: ,
Product Code AC-353
CAS Number 8054-40-8
ECHA Number 232-499-8

Synonyms

Bar Berry Root Extract Barberry Root Bark Extract Barberry Root Extract Berberis Baluchistanica Root Extract Berberis Root Extract Extract Of The Fresh Root Bark Of The Barberry, Berberis Vulgaris L., Berberidaceae